Heinolan erikoissairaanhoito

Heinolan erikoissairaanhoito

Meillä kaikilla on oikeus valita erikoissairaanhoidon hoitopaikaksi mikä tahansa suomalainen julkinen sairaala. Keskustele yhdessä lääkärisi kanssa, missä erikoissairaanhoidon yksikössä haluaisit saada hoitoa.

Sinulla on mahdollisuus tulla erikoissairaanhoitoon Heinolaan – asuitpa missä päin Suomea tahansa. Heinolan korkeatasoiset erikoissairaanhoidon palvelut hoidetaan yhdessä kotimaisen terveyspalveluyritys Coronarian kanssa.

Kysy lisää valinnanvapaudesta Heinolan erikoissairaanhoidon palvelunumerostamme:

+35838494375

Palveluajat:

Maanantai-Perjantai 09:00-14:00

Valinnanvapaus

Valinnanvapaus

Vuodesta 2014 lähtien suomalaiset ovat voineen valita erikoissairaanhoidon hoitopaikaksi minkä tahansa julkisen sektorin sairaalan valinnan vapauden vuoksi. Erikoissairaanhoidon hoitopaikan valinta tapahtuu yhdessä työterveys-, terveyskeskus- tai yksityislääkärin kanssa, joka arvioi erikoissairaanhoidon tarpeen ja tekee tarvittaessa lähetteen yhdessä valitsemaanne sairaalaan. Lääkäri varmistaa ennen lähetteen lähettämistä, että valitsemassanne sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus. Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä tutkimusta tai hoitoa.

Lue lisää hoitopaikan valinnasta

Heinolassa hoidetaan seuraavien erikoisalojen potilaita ja sairauksia

 

Poliklinikkapalvelut

Gastroenterologia
Gynekologia
Ihotaudit
Kardiologia
Keuhkosairaudet
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Lastentaudit
Neurologia
Ortopedia
Psykiatria
Silmätaudit
Urologia
Verisuonikirurgia

 

Päiväkirurgiset leikkaukset

Ortopedia
Silmätaudit
Urologia
Verisuonikirurgia


Kela korvaa matkakustannukset yleensä lähimmän hoitopaikan mukaan. Potilas maksaa hoidosta käynti- tai päiväkirurgiamaksun, jotka ovat seuraavat:

Poliklinikkakäynti: 41,80 € / käynti
Päiväkirurgia: 136,90 € / toimenpidepäivä

 

Haluatko tietää lisää valinnanvapaudesta tai Heinolan erikoissairaanhoidosta? Ota yhteyttä Heinolan erikoissairaanhoidon palvelunumeroomme:

+35838494375

Lisää tietoa asiakasmaksuista
Potilaalle

Potilaalle

Erikoissairaanhoidon hoitopaikan valitsemiseen tarvitset terveyskeskuksen, sairaalan, työterveyshuollon tai yksityisen lääkärin lähetteen. Lääkärisi varmistaa ennen lähetteen lähettämistä, että valitsemassanne sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus. Lähetteen lähettämisen jälkeen vastaanottanut sairaala toimittaa sinulle tietoa jatkotoimenpiteistä.


Hoidon saatavuus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on linjannut valtakunnalliset hoitoon pääsy perusteet, jotka ovat yhdenmukaiset koko Suomessa. Kun lääkärisi on lähettänyt lähetteen uuteen hoitopaikkaan, hoidon tarve arvioidaan hoitopaikassa joko lähetteen tai lisätutkimusten avulla. Arviointi aloitetaan kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Mahdolliset lisätutkimukset arvioinnin selvittämiseksi tullaan suorittamaan kolmen kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta. Hoitoon pääsy tapahtuu viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hoidon tarpeen arvioinnista. Hoidon saatavuudessa huomioidaan hoidon edellyttämä kiireellisyys.

Tällä hetkellä pääset Heinolassa hoitoon hoitotakuuta nopeammin. Lisätietoja hoitoonpääsystä saat soittamalla Heinolan erikoissairaanhoidon palvelunumeroomme:

+35838494375

Lisätietoja hoidon saatavuudesta
Lääkärille

Lääkärille

Kun potilas tarvitsee jatkotutkimuksia tai hoitoa erikoissairaanhoidossa, keskustelkaa yhdessä potilaan kanssa ja tehkää päätös hoitopaikasta, johon lähete osoitetaan. Samalla sinun tulee varmistaa, että valitussa sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus. Lähetteessä tulee näkyä potilaan tiedot, jotta hoidon tarve ja kiireellisyys voidaan määrittää, sekä potilaalle jo tehdyt tutkimukset ja hoidot. Lähetteen mukaan liitetään kaikkien tehtyjen tutkimusten ja laboratoriokokeiden tulokset.

Lisätietoja erikoissairaanhoitoon lähettämisestä Heinolaan antaa Heinolan erikoissairaanhoidon palvelunumeromme:

+35838494375


Heinolassa tuotetaan seuraavia erikoisaloja

 

Poliklinikkapalvelut

Gastroenterologia
Gynekologia
Ihotaudit
Kardiologia
Keuhkosairaudet
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Lastentaudit
Neurologia
Ortopedia
Psykiatria
Silmätaudit
Urologia
Verisuonikirurgia

 

Päiväkirurgiset leikkaukset

Ortopedia
Silmätaudit
Urologia
Verisuonikirurgia

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Kysy lisää valinnanvapaudesta

Heinolan erikoissairaanhoidon palvelunumero:

+35838494375

 

Heinolan terveyskeskus

Torikatu 13, 18100 Heinola